Lengkap Bacaan Dzikir Setelah Sholat

Bacaan Dzikir Setelah Sholat

Setelah selesai melaksanakan sholat sebaiknya Anda jangan langsung melipat sarung atau juga melepas mukena, sebaiknya membaca berbagai bacaan dzikir setelah sholat.  Seperti yang telah di sebutkan dalam Sunnah bahwa membaca dzikir setelah sholat ini bisa menyempurnakan Ibadah apalagi saat membaca dzikir setelah melaksanakan sholat wajib. Di bawah ini ada beberapa bacaan dzikir yang bisa And abaca setelah melaksanakan sholat.

Hadis Mengenai Membaca Dzikir Setelah Sholat

Salah satu upaya supaya kita bisa selalu dekat dengan Allah SWT adalah dengan berdikir. Ibadah yang satu ini bisa Anda lakukan kapan saja, jadi tidak harus Anda lakukan setelah sholat. Terdapat sebuah firman dari Allah SWT yang berbunyi:

“wa minal-laili fa sabbiḥ-hu wa adbāras-sujụd”. Artinya: “Dan bertasbihlah kepada-Nya pada malam hari dan setiap selesai shalat.” – QS. Qaaf ayat 40.

Beberapa keutamaan juga bisa didapatkann, seperti yang di jelaskan di surah Al-Munafiqun ayat 9, yang berbunyi:
“yā ayyuhallażīna āmanụ lā tul-hikum amwālukum wa lā aulādukum ‘an żikrillāh, wa may yaf’al żālika fa ulā`ika humul-khāsirụn”. Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anakmu melalaikan kalian dari berdzikir kepada Allah, dan siapa yang melakukan hal itu, maka mereka adalah orang-orang yang merugi.”

Bacaan Dzikir Setelah Sholat

  • Membaca istighfar 3 kali

“Astaghfirullaahal ‘adziim alladzii laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.”
Artinya: “Aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung , tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dzat yang maha hidup kekal abadi dan terus menerus mengurus makhluknya tiada henti. Dan aku bertaubat kepada-Nya.”

  • Baca kalimat ini 10 kali

“Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syaiin qodir”.

  • Baca doa ini 3 kali saat sholat subuh dan magrib

“Allahumma ajirni minnaar”

“Allahumma a’inni ‘ala dzikrika wasyukrika wa husni ‘ibadatika.”

  • Pujian untuk Allah SWT

“Allaahumma antas salaam waminkas salaam wa ilaika ya’uudus salaam fahayyinaa robbanaa bis salaam wa adkhilnal jannata daaros salaam tabaarokta robbanaa wa ta’ala ita yaa dzal jalaali wal ikrom.”

  • Baca surat Al-fatihah
  • Baca Ayat kursi

“Allāhu lā ilāha illā huw, al-ḥayyul-qayyụm, lā ta`khużuhụ sinatuw wa lā na`ụm, lahụ mā fis-samāwāti wa mā fil-arḍ, man żallażī yasyfa’u ‘indahū illā bi`iżnih, ya’lamu mā baina aidīhim wa mā khalfahum, wa lā yuḥīṭụna bisyai`im min ‘ilmihī illā bimā syā`, wasia kursi yuhus-samāwāti wal-arḍ, wa lā ya`ụduhụ ḥifẓuhumā, wa huwal ‘aliyul-‘aẓīm”.

  • Baca selanjutnya

Subhanallah –  33 kali

Alhamdulillaah – 33 kali

Allaahu Akbar – 33 kali

La Ilaha Illallah – 33 kali

  • Doa Penutup

“Bismillaahirrahmaanirrahiim.Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin, hamdan yuwaafii ni’amahu wa yukafi maziidahu. Ya rabbanaa lakal hamdu kamaa yan baghhi lijalaali wajhika wa’azi imi sulthaanika.”

“Allahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin wa’alaa aali sayyidinaa Muhammad”.

“Allahumma rabbanaa taqabbal minnaa shalaataana washiyaamanaa warukuu’anaa wasujuudanaa waqu’uudanaa watadlarru’anaa, watakhasysyu’anaa wata’abbudanaa, wa tammim taqshiiranaa yaa allah yaa rabbal’aalamiin”.

Jika sudah selesai Anda bisa berdoa kepada Allah doa pribadi Anda, mintalah sesuatu yang sedang Anda inginkan dan harapkan. Doa itu bisa Anda ucapkan atau Anda minta dalam hati. Itu dia beberapa dzikir yang bisa Anda panjatkan semoga informasinya bisa bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.